• بارس قالب
تماس با پارس قالب

اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی ،بالاتر از سرپرستی بانک ملت ، ساختمان آوا

فروش اصفهان : 11- 36635708
فروش شهرستان ها : 14- 45643612 031

پست الکترونیک

info@parsformwork.com
parsformwork@gmail.com